Quality Koi agenda & nieuws  

Alle nieuws
"; echo "
    "; $sql = "select news_id, news_name, MONTH(news_date) AS monthnumber, DAYOFMONTH(news_date) AS daynumber, YEAR(news_date) AS yearnumber from news where news_online='1' order by news_date desc"; $result = mysqli_query ($sql); while($row = mysqli_fetch_array($result)){ $news_id=$row["news_id"]; $news_name=$row["news_name"]; $monthnumber=$row["monthnumber"]; $daynumber=$row["daynumber"]; $yearnumber=$row["yearnumber"]; echo "
  • $news_name "; $month = array( '', // leeg element op index 0, zodat januari op index 1 komt 'Januari', 'Februari', 'Maart', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Augustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'December' ); echo "$daynumber $month[$monthnumber] $yearnumber
  • "; } echo "
"; $sql = "select flash_content from ".$prefix."flash where flash_online='1' "; $result = mysqli_query ($sql); while($row = mysqli_fetch_array($result)){ $flash_content=$row["flash_content"]; echo "
$flash_content
"; } } else { echo "
"; /* doorheen de records bladeren met vorige als die er zijn */ $vorige = "select news_id from news where news_id < '".$_GET['id']."' order by news_id desc limit 1"; $result = mysqli_query($vorige) or die("Error: " . mysql_error()); while($row = mysqli_fetch_array($result)) { $news_id= $row["news_id"]; echo "Vorige nieuws"; } echo " Alle nieuws "; /* doorheen de records bladeren met vorige als die er zijn */ $vorige = "select news_id from news where news_id > '".$_GET['id']."' order by news_id asc limit 1"; $result = mysqli_query($vorige) or die("Error: " . mysql_error()); while($row = mysqli_fetch_array($result)) { $news_id= $row["news_id"]; echo "Volgende nieuws"; } echo "
"; $sql = "select news_name, news_content, MONTH(news_date) AS monthnumber, DAYOFMONTH(news_date) AS daynumber, YEAR(news_date) AS yearnumber from news where news_id='$id'"; $result = mysqli_query ($sql); while($row = mysqli_fetch_array($result)){ $news_name=$row["news_name"]; $news_content=$row["news_content"]; $monthnumber=$row["monthnumber"]; $daynumber=$row["daynumber"]; $yearnumber=$row["yearnumber"];} echo "

$news_name

"; $month = array( '', // leeg element op index 0, zodat januari op index 1 komt 'Januari', 'Februari', 'Maart', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Augustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'December' ); echo "
$daynumber $month[$monthnumber] $yearnumber
$news_content"; echo "

Meer nieuws:

"; echo "
    "; $sql = "select news_id, news_name, MONTH(news_date) AS monthnumber, DAYOFMONTH(news_date) AS daynumber, YEAR(news_date) AS yearnumber from news where news_id <>'$id' and news_online='1' order by news_date desc"; $result = mysqli_query ($sql); while($row = mysqli_fetch_array($result)){ $news_id=$row["news_id"]; $news_name=$row["news_name"]; $monthnumber=$row["monthnumber"]; $daynumber=$row["daynumber"]; $yearnumber=$row["yearnumber"]; echo "
  • $news_name "; $month = array( '', // leeg element op index 0, zodat januari op index 1 komt 'Januari', 'Februari', 'Maart', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Augustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'December' ); echo "$daynumber $month[$monthnumber] $yearnumber
  • "; } echo "
"; } ?>


Copyright © QUALITY KOI - KOIFEVER FILTRATION
Doornplasstraat 91 - 9031 Drongen (Gent)
Tel & Fax: 0032 9-226.44.76 - E-mail: info&qualitykoi.be